December 2018

 December 2018

BASIS is het businessmagazine voor sponsors van FC Twente. In BASIS staan interviews, nieuws en achtergronden, deels over het zakelijke aspect bij FC Twente. Het magazine draagt bij aan het contact tussen de diverse sponsors en businessclubs.

Technische gegevens BASIS
Oplage:
3.500 exemplaren
Frequentie: 3x per jaar
Bladspiegel: 210 x 297 mm
Zetspiegel: 180 x 270 mm

Adverteren? Bekijk hier de tarievenkaart.

Verspreiding
Alle leden van de businessclubs van FC Twente ontvangen het blad automatisch. BASIS is voor geinteresseerden ook los te koop in de Fanshop, via de webshop van FC Twente en is via de app van www.magzine.nu tevens als download beschikbaar voor smartphone en tablet.

BASIS wordt tevens verspreid in de skyboxen, de bestuurskamer, de FC Twente businessruimtes en in het perscentrum.


Terug