De FC Twente Presentatiegids verschijnt jaarlijks aan het begin van het nieuwe seizoen. De redactie wordt gevormd door FC Twente in samenwerking met Van Deinse Media.

De presentatiegids is bedoeld voor sponsors, relaties, pers en iedereen die FC Twente een warm hart toedraagt. In dit magazine staat alle relevantie informatie over de club FC Twente in al haar facetten, zowel sportief als zakelijk.

Alle leden van de businessclubs van FC Twente ontvangen de presentatiegids automatisch. Daarnaast wordt de presentatiegids los verkocht in de Fanshop

Technische gegevens
Oplage: 
22.000 exemplaren
Frequentie: 1 x per jaar
Bladspiegel: 230 mm breed x 297 mm hoog
Zetspiegel: 200 mm breed x 266 hoog

Adverteren? Bekijk hier de tarievenkaart.


Terug