Innovation - Innovation 1 2018

Innovation 1 2018

Oplage: 5.000 exemplaren

Frequentie: 2 x per jaar

Uitgave: Kennispark Twente & Van Deinse Media

Samenwerkende partners: Ernst & Young.

VERSPREIDING & DOELGROEP
Als bijlage bij TOM (Twents Ondernemers Magazine) en tevens verkrijgbaar bij Kennispark Twente.